Geneeswijze

Welke klachten kunnen verholpen worden met behulp van osteopathie? 

Lees meer over indicaties

De oorsprong van osteopathie

oorsprong osteopathie hengelo

Grondlegger van de osteopathie is Andrew Taylor Still, een Amerikaanse arts. In 1892 stichtte hij “the American School of Osteopathy”. Naar zijn visie is de onderlinge samenhang tussen de verschillende systemen van wezenlijk belang voor onderzoek en behandeling van patiënten. In reactie op de symptomatische behandeling van de toenmalige geneeskunde ontwikkelde hij de osteopathie. Sindsdien is de osteopathie verder wetenschappelijk onderbouwd en ontwikkeld.

Sinds 1966 is osteopathie in de Verenigde Staten wettelijk gelijkgesteld met de reguliere geneeskunde. Via Engeland en Frankrijk is de osteopathie in Europa bekend geworden en de studie kan gevolgd worden aan internationaal erkende opleidingen. Wanneer de osteopaat en zijn praktijkvoering voldoen aan de in Nederland geldende eisen, kan tot registratie in het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) worden overgegaan.

Over osteopathie

Osteopathie is een manuele onderzoeks- en behandelmethode waarbij alle weefsels in het menselijk lichaam onderzocht worden op hun beweeglijkheid en hun onderlinge afhankelijkheid in relatie tot de klachten van de patiënt. Manueel, omdat onderzoek en behandeling alleen met de handen geschiedt en er dus geen apparaten aan te pas komen.

Onder beweeglijkheid verstaan we niet alleen de bewuste bewegingen die een mens kan maken (zoals het bewust draaien van je hoofd, het heffen van je arm of het lopen), maar ook de onbewuste bewegingen van het lichaam (zoals de ademhaling, de peristaltiek van maag en darmen, nierbewegingen en stroming van bloed, lymfe of hersenvocht).

Het kan dus zijn dat de oorzaak niet direct in de regio van de klacht ligt. De oorzaak van chronische rugpijn kan bijvoorbeeld liggen in een vastzittend gewricht in schedel, wervelkolom, bekken, voet of in een orgaan (nier, dikke darm) dat niet mobiel (beweeglijk) is. De osteopaat onderzoekt daarom niet alleen de regio waarin de klacht optreedt maar het hele lichaam. Hij gaat daarbij uit van een aantal principes, namelijk:

 • het lichaam is een eenheid waarin verschillende systemen elkaar beïnvloeden;
 • structuur en functies zijn onderling en wederkerig van elkaar afhankelijk;
 • de mens heeft de mogelijkheid om zichzelf te genezen.

Eén principe van de osteopathie is dat het menselijk lichaam een biologische eenheid is die bestaat uit verschillende systemen die elkaar in evenwicht houden. Als het lichaam gezond is dan heeft het lichaam een natuurlijk vermogen om storingen te verhelpen (zelfgenezend mechanisme).

Indien het evenwicht verstoord is geraakt door bijvoorbeeld een ongeluk, operatie, infectie, negatieve stress of slechte voedingsgewoontes, dan kan het lichaam hulp nodig hebben om het evenwicht te herstellen.

Een osteopaat kan het lichaam daarbij helpen door de verminderde mobiliteit en de daarmee samenhangende functie te herstellen.

Binnen het osteopatisch concept wordt het lichaam in een drietal systemen verdeeld, te weten:

 • het pariëtale systeem (het steun- en bewegingsapparaat; botten, spieren en gewrichten);
 • het viscerale systeem (de inwendige organen met verzorgende zenuwen en bloedvaten en lymfestelsel);
 • het cranio-sacrale systeem (schedel, wervelkolom en inhoud te weten hersenen, ruggenmerg en hersenvloeistof).

Tijdens de osteopatische behandeling wordt de patiënt op deze drie systemen onderzocht en behandeld. Tijdens het onderzoek kunnen er onderlinge relaties op mechanisch, neurologisch of circulatoir gebied gevonden worden en kan het dus mogelijk zijn dat de osteopaat op plaatsen gaat behandelen die indirect met de klachten te maken hebben.

Volwassenen

Beweging is een uiting van leven. Alles in het lichaam beweegt; gewrichten, spieren, organen en bloedvaten. Als iets in het lichaam niet goed beweegt dan kan dat tot klachten leiden. Osteopathie is een manuele geneeswijze die deze beweeglijkheid in het lichaam onderzoekt en behandeld.

Eén principe van de osteopathie is dat het menselijk lichaam een biologische eenheid is dat bestaat uit verschillende systemen die elkaar in evenwicht houden. Als het lichaam gezond is dan heeft het lichaam een natuurlijk vermogen om storingen te verhelpen (zelfgenezend mechanisme).

Indien het evenwicht verstoord is geraakt door bijvoorbeeld een ongeluk, operatie, infectie, langdurige negatieve stress of slechte voedingsgewoontes, dan kan het lichaam hulp nodig hebben om het evenwicht te herstellen.

Een osteopaat kan helpen de verminderde mobiliteit ter hoogte van de verschillende lichaamssystemen te verbeteren om zodoende de daarmee samenhangende functie te herstellen. U kunt daarbij denken aan  (chronische) spier-, pees- of gewrichtsklachten, hoofd- of buikpijn, maag-darm of ademhalingsproblemen.

Wilt u meer informatie over osteopathie bij volwassenen neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Osteopathie bij zwangeren

Een zwangerschap kan door de voortschrijdende interne en hormonale veranderingen belastend worden voor het lichaam van de vrouw. Vooral als de flexibiliteit en mobiliteit al niet optimaal zijn kunnen bekken, rug en nek snel overbelast worden en kunnen er zenuwstructuren bekneld raken en geprikkeld worden. De osteopaat zal met het oog voor de gezondheid van het kind, behoedzaam de bewegingsbeperkingen in het lichaam van de moeder mobiliseren en de overmatige spanningen in de weefsels trachten te verminderen. Door deze bewegingsvrijheid en ruimte in het lichaam zal de moeder zich beter kunnen aanpassen aan de mechanische veranderingen die een zwangerschap met zich mee brengt. De groeiende foetus zal de organen in de buikruimte van de moeder steeds meer verdringen waardoor in combinatie met hormonale veranderingen vaak maag- en darmklachten kunnen ontstaan. Het toenemende gewicht van de baby en het daardoor veranderende zwaartepunt kunnen weer belastend zijn voor de wervelkolom en het bekken van de moeder.

Ook na de geboorte kunnen de krachten die vrijkomen tijdens de bevalling hun sporen achterlaten. Dit kan leiden tot blokkades en pijnklachten die het herstel van de moeder negatief kunnen beïnvloeden.

Klachten die zich kunnen voordoen tijdens de zwangerschap of na de bevalling zijn: hoofdpijn, nek- en rugpijn, bekkeninstabiliteit, maag- en darmproblemen, ischias, etcetera.

Wilt u meer informatie over osteopathie tijdens/na de zwangerschap neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Behandeling van baby’s

Vrijwel direct na de geboorte kunnen baby’s osteopatisch behandeld worden omdat er met zachte technieken gewerkt wordt en het weefsel van het kind gerespecteerd wordt. Omdat het weefsel bij een baby nog heel kwetsbaar is en de botstructuren nog niet vergroeid en volgroeid zijn, wordt er bij baby’s geen manipulatie toegepast en wordt het kind niet in een bepaalde positie of houding gedwongen tegen de kracht van het kind in.

Een zwangerschap en/of bevalling kan erg belastend zijn voor een baby. Denk daarbij vooral aan een meerling zwangerschap/bevalling, een snelle-langdurige- zware bevalling of vacuümpomp- of tang verlossing.

Door de krachten die tijdens een belastende zwangerschap en/of bevalling worden uitgeoefend op lichaam van de baby kunnen botstructuren ter hoogte van het schedeltje, nek en wervelkolom en bekken verschuiven en zenuwstructuren geprikkeld worden.

Deze overprikkeling van het (neuro-vegetatieve) zenuwstelsel kan zich uiten in een gespannen, onrustig, schrikachtige baby. Dit kan tot gevolg hebben dat uw kind dan slecht of kort slaapt, veel huilt of problemen krijgt met de vertering(darmkrampjes) of stoelgang(obstipatie).

Worden de zenuwstructuren hoog in de nek geprikkeld dan kan dat leiden tot slikstoornissen, reflux van zuur en/of voeding.

Het gaat bij al deze symptomen om functionele klachten. Dat wil zeggen dat structurele afwijkingen (ziektes) uitgesloten moeten worden door uw huis- of kinderarts. Vertrouwen we de klacht met symptomen niet dan zullen we u adviseren uw huis-of kinderarts te consulteren.

Wilt u meer informatie over osteopathie bij baby’s neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Sporters

Bij sporters is een goede mobiliteit en flexibiliteit van het lichaam van groot belang voor zowel het voorkomen als genezen van sportblessures. Vanwege de osteopatische vaardigheden en de gedetailleerde kennis van het lichaam en de ontstaanswijze van blessures roepen steeds meer sporters de hulp in van een osteopaat. Bij acute en chronische blessures wordt er niet alleen naar de oorzaak en ontstaanswijze van de klacht gekeken maar ook naar de factoren die een klacht kunnen onderhouden. Daarnaast kan door middel van het mobiliseren van fixaties in het viscerale systeem (organen, bloed- en lymfevaten en zenuwen) de belastbaarheid van het lichaam van de sporter verbeterd worden.

Door onze bijscholing (Osteopathie & Sport) en affiniteit met sport in zijn algemeenheid hebben we al veel sporters kunnen bijstaan in hun herstel en gezondheid.

Wilt u meer informatie over osteopathie bij sporters neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Kind is geen kleine volwassene

Kinderen vragen speciale aandacht binnen zowel de geneeskunde als de osteopathie.    Kinderen zijn volop in ontwikkeling, zowel mentaal als fysiek, en elke ontwikkelingsfase vraagt om een specifieke benadering en heeft zijn eigen kenmerken en kinderziekten
Indien er een probleem in een van de facetten van de ontwikkeling optreedt heeft dit gevolgen voor de totale ontwikkeling van het kind. Elk kind vraagt dan ook zijn eigen unieke benadering. Kinderen ervaren de behandeling in het algemeen als aangenaam, omdat er over het algemeen met zachte mobilisatietechnieken wordt gewerkt.

Het is onmogelijk een complete lijst te maken van alle klachten waarmee u met uw kind bij een osteopaat terecht kan. Hieronder vindt u een lijst van de klachten die osteopaten het meest tegenkomen. Staat de klacht van uw kind er niet bij, aarzel dan niet contact op te nemen met een erkend osteopaat en vraag of hij of zij iets voor u kan betekenen.

 • Problemen met de motorische ontwikkeling
 • Astma
 • Eczeem en allergieën
 • Keel-, neus- en oorproblemen
 • Gedragd- en leerproblemen als hyperactiviteit, dyslexie, dyspraxie
 • Bedplassen
 • Scoliosis (scheve rug)
 • Buikpijn
 • Kaakproblemen
 • Coördinatieproblemen (bal vangen, evenwicht, schrijven

Dankzij hun opleiding herkennen osteopaten klachten die nader onderzoek vereisen door bijvoorbeeld de huisarts of de specialist. Als het nodig is, verwijst de osteopaat naar hen door. Osteopathie blijft een aanvullende geneeswijze!

Gezond ouder worden

Verouderen is een natuurlijk proces, de elasticiteit van het bindweefsel verandert, waardoor er minder snel en effectief herstel kan plaatsvinden. Het lichaam wordt vatbaarder voor verstoringen door bijvoorbeeld overbelasting of een verkeerde beweging.                                                                          

De spieren en gewrichten worden hierbij vaak getroffen. Er kan dan bijvoorbeeld algehele stijfheid, rug- en nekpijn, hoofdpijn of gewrichtspijn ontstaan. Deze klachten worden vaak toegeschreven aan de leeftijd of er wordt gedacht aan slijtage. Soms is dit ook het geval. Echter: daar waar bewegingsblokkades aan de klachten ten grondslag liggen, zijn ze goed behandelbaar.

Een osteopaat kan door een onderzoek vaststellen waar de fixaties en eventuele beknellingen liggen. Bij de behandeling worden die op een rustige manier gemobiliseerd. Hierdoor krijgt het lichaam zijn natuurlijke manier van bewegen terug en kan het weer beter herstellen.

Veel ouderen hebben een medische voorgeschiedenis die van invloed is op hun lichamelijk functioneren, zoals een operatie, een ziekte die is (of wordt) doorgemaakt, of een aanhoudende blessure. Hierdoor kan er sprake zijn van een bewegingspatroon welke klachten tot gevolg heeft. Alles moet precies op elkaar afgestemd zijn om het goed te laten functioneren. Dit geldt in verhoogde mate als het lichaam op leeftijd komt, omdat er dan minder ruimte is voor compensatie.

Osteopathie is met zijn zachte handgrepen een uitstekende manier om de weefselspanning te herstellen en de vitaliteit daar waar mogelijk te bevorderen. Ook bij moeizaam herstel na een operatie of tijdens een revalidatieproces kan een osteopatische behandeling ondersteuning bieden.

Veel voorkomende klachten bij volwassenen:

 • rugklachten
 • buikklachten
 • maagklachten
 • hoofdpijn
 • nekklachten
 • gewrichtsklachten
 • vermoeidheidsklachten