Geschiedenis

Wat is osteopathie en waar komt het oorspronkelijk vandaan? 

Meer over osteopathie

Indicatie & werkwijze

Behandelcentrum Osteopathie Hengelo

Om een goede indruk van uw klachten te krijgen, verzoeken wij u een vragenformulier in te vullen. Hierin wordt gevraagd naar uw persoonlijke gegevens, uw klachten, uw medische voorgeschiedenis en eventueel al eerder ondergane onderzoeken en therapieën. Vervolgens vindt er een lichamelijk onderzoek plaats op de drie onderling afhankelijke systemen, te weten: het pariëtale, viscerale en cranio-sacrale systeem.

Op basis van de ziektegeschiedenis en de gevonden resultaten uit het onderzoek wordt een behandelplan opgesteld. Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van manipulaties en weefselontspanningstechnieken. Tevens kunnen er adviezen gegeven worden op gebied van houding, voeding en/of ontspanning.

Na 2 tot 6 weken vindt er een herhalingsconsult plaats. Deze tijd heeft het lichaam nodig om te kunnen reageren op de behandeling en om een nieuw evenwicht te vinden.

Gemiddeld zijn er 3-5 behandelingen nodig om het gewenste effect te bereiken. Maar als er na 3 behandelingen geen vermindering van uw klachten zijn opgetreden dan wordt de therapie gestaakt en wordt er naar mogelijke alternatieven gekeken.

Indicaties

Klachten die betrekking hebben op het steun- en bewegingsapparaat: 

 • Rugklachten, nekklachten (rug- en bekkeninstabiliteit, scoliose, hernia, whiplash).

Klachten van de perifere gewrichten:

 • (schouder-arm-hand/heup-knie-voet) (chronische) sportblessures RSI (muisarm), tennisarm.

​Klachten die betrekking hebben op het verteringssysteem: 

 • Maag-darmklachten; M. Crohn, colitis ulcerosa, reflux van maagzuur;
 • Slechte darmwerking; obstipatie, diarree, spastisch colon;
 • Pijn of functiestoornissen na buikoperatie;
 • Voedselintolerantie c.q. allergieën.

​Klachten die betrekking hebben op het cardiorespiratoire systeem (hart & longen):

 • Astma;
 • Toestand na hart-longoperatie cq. trauma (pijn, kortademigheid, beklemmingen);
 • Hyperventilatie;
 • Hartkloppingen.

​Klachten bij kinderen/baby’s:

 • Overmatig huilen, darmkrampjes, obstipatie, onrustige, gespannen of slappe baby’s;
 • Voorkeurshouding hoofd, schedelvervormingen, afvlakking schedel;
 • Slikstoornissen, spraakstoornissen;
 • Scoliose wervelkolom, heup- knie- en voetklachten;
 • Hoofdpijn, buikpijn, groeipijn;
 • Oor- en/of bijholteontstekingen;
 • KISS-syndroom, (motorische/psychische) ontwikkelingsstoornissen;
 • ADHD, ADD, concentratiestoornissen, leerproblemen (dyslexie/dyscalculie), slaapproblemen, bedplassen​.

​Hoofdpijn: migraine, spanningshoofdpijn

 • Duizeligheid, evenwichtsstoornissen;
 • Tinnitus (oorsuizen), chronische middenoor- voorhoofdsholte- of kaakbeenholteontsteking.

​Fybromyalgie

Dystrofie

Chronische vermoeidheid

 

Opmerking
Voor al deze indicaties geldt dat het symptomen zijn, waarvoor verschillende oorzaken zijn aan te voeren. Getracht wordt de oorzaak van de klachten te vinden en te behandelen.